Vrh   "S"  nar. 30. 4.  2009

O: EC Nikita Dauria                       M: EC Katarine de Glemur

Kočičky / females :

Sašenka SIB fs černě želvovinová kouřová/ black smoke tortie

Světlanka SIB d 24 červená  tečkovaná / red  tabby

Kocourek / males:

Stefan SIB n 23 černý tygrovaný / black tabby

 

Sašenka Světlanka Stefan
Stefan Stefan Světlanka
Sašenka Sašenka Sašenka
         Světlanka