Vrh   "J"  nar. 16. listopadu 2005

O: EC Nikita Dauria                       M: EC Evelínka z Tichého údolí

Kočičky :

Jarmila

SIB gs 09 24

modře želvovinová stříbřitá s bílou  

Jekaterina 

SIB fs 24

černě stříbřitá želvovinová tečkovaná

Johanka

SIB d 09 24

červená tečkovaná s bílou

Kocourek:

Jonáš

SIB ds 24

červený stříbřitý tečkovaný