Andulka  z Tichého údolí, CZ

SIB gs 22   modře želvovinová  mramorovaná    nar. 12. května 2012

otec: GIC Laguna Syberiana ISKANDER Babylovic, IT (WCF)

matka: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ